Naleving huisregels

ADO Den Haag heeft de afgelopen tijd geconstateerd dat een aantal mensen op de tribune in het Kyocera stadion zich schuldig maakt aan het meenemen of afsteken van rookpotten/vuurwerk en het gooien van voorwerpen (zoals aanstekers en bier) al dan niet richting het speelveld.

ADO Den Haag voert een beleid waarbij individuen die zich misdragen direct geconfronteerd worden met hun volstrekt ontoelaatbare gedrag. Diegenen die zich hebben misdragen hebben dan ook een stadionverbod gekregen.

De huisregels laten aan duidelijkheid niks te wensen over. Het tegengaan van ongewenste spreekkoren, zoals racistische of antisemitische leuzen en het werpen van voorwerpen en/of het binnenbrengen en/of afsteken van rookpotten, fakkels of andere onder ‘vuurwerk’ vallende zaken, vormen speerpunten in de handhaving van de door het huishoudelijk reglement verboden gedragingen. Overtredingen van deze verboden kunnen per direct een stadionverbod van 5 jaar opleveren. Tevens zullen de namen van diegene die de misdragingen hebben begaan, worden doorgemeld aan de KNVB. Voor vergrijpen als deze, maar ook voor andere ongewenste gedragingen zoals het vernielen van stoelen, kunnen door ADO Den Haag boetes worden opgelegd aan de veroorzakers. Eventuele boetes die door derden zoals bijvoorbeeld de KNVB en de UEFA aan ADO Den Haag worden opgelegd ter zake van gedragingen van haar supporters zullen worden verhaald op de daders.

Voor een overzicht van de huisregels: klik hier

Bron:adodenhaag.nl

 

 

 

 

Directe link:

3 Reacties op Naleving huisregels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *