Help Veendam

Zoals de meeste wel weten gaan we met Veendam supporters goed om.

Elk jaar treffen we elkaar een paar maal in de supporters toernooi’s.

Om Veendam te redden zijn ze met een aktie begonnen.

De volgende mail kreeg ik van Bennie Panjer, nadat ik hem had gemaild en sterkte had gewenst.

Thanks maat!! Maar we proberen de club alsnog te redden. We proberen geld in te zamelen.  Door 1 euro te storten kan iedereen al meedragen aan de redding van Veendam!! Een hoger bedrag is natuurlijk ook welkom! Rekeningnummer 17.10.01.699. Spread the word.

Dus als je in deze zware tijden, een euro kan missen, laat dan zien dat we uit DenHaag weten wat het is om naar de knoppen te zijn en stort iets, is beter dan niets.

Alberto

 

 

Directe link:

7 Reacties op Help Veendam

  1. heb de eurie overgemaakt!…..kunnen jullie dat voor mij ook niet doen :-))) sta 1500 rood dus heb maar 1500x 1 euro nodig (lol)

  2. Goede aktie

    En wat gebeurt er met het geld mochten we onverhoopt niet genoeg ophalen?

  3. Kopen ze lekker een paar kratjes bier voor…ook goed 🙂

  4. Ik begrijp de emotie, maar ik denk dat het water naar de zee dragen is. Hoe triest ook denk ik dat er in de huidige tijden geen bestaansrecht meer is voor deze club. Ik denk dat we deze actie dan wel elk jaar kunnen gaan houden. Iig sterkte voor de Veendam supporters.

    • Over Happy Family en de BOBDe Vensterwijk Beijum blijkt de vosllteroing van Happy Family in Beijum niet te subsidiebren. Is er wel van op de hoogte.Het pikante en culturele nieuws voor Beijum en Beijumnieuws is dat de BOB Happy Family voor een deel subsidieert. En ook nog ongevraagd! Wim Klein nam namelijk zelf contact op met het CMO. Dit riekt naar solisme, populisme (= Popie Jopie-gedrag).Is de BOB statutair bevoegd om wijktoneel te subsidiebren? Hieronder volgt een analyse. Artikel 2 lid 1 van de statuten van de BOB luidt: “De vereniging, die werd opgericht op 17 mei 1983, heeft ten doel het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum.” Artikel 2 lid 2 sub a luidt: “De vereniging tracht dit doel te bereiken door:a. in contact te treden, overleg te voeren en samen te werken met overheden, instellingen en organisaties, die (mede)zeggenschap hebben over de woon-, werk- en leefomstandigheden.” Einde citaat van de BOB-statuten. Happy Family heeft per definitie geen “(mede)zeggenschap” over “de leefomstandigheden” achter de voordeur! Dat spreekt voor zich. Het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat moet blijken uit daden. Een toneelvosllteroing over huiselijk geweld lost geen problemen op, maar opent het vizier op dit gezinsprobleem! De BOB is tevens geen culturele – of educatieve instelling. De BOB moet zich ook niet bemoeien met zaken achter de voordeur! Daarvoor zijn er: de Bureaus voor Jeugd & Gezin, consultatiebureaus, huisartsen, psychiaters, psychologen, gezinsadvocaten, mediators, het onderwijs, blijf-van-mijn-lijf-huizen, de MJD, Humanitas, het Bureau Jeugdzorg Groningen – afdeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen, FIOM Bureau Groningen, de Rode Pimpernel, de GGD, etc. Kortom: de BOB moet zich bij zijn eigen leest houden!!! Vooral (statutair verplicht) overleg met de heerden en de heerdcomite9s. Dit doet de BOB helaas niet! De BOB besteedt publiek OCSW-geld aan een doel, wat niet in het verlengde ligt van de doelstelling en middelen van de BOB. Er staat ook niets in het Werkplan 2008 en 2009 van de BOB om toneelvosllteroingen te subsidiebren. Waarvan akte. Conclusie: Wim Klein soleert. Ongevraagd! Dat mag de wijk Beijum weten. Ook de dienst OCSW en de Vensterwijk Beijum.

  5. Heeeeeyyyy ben ik de enige die een euro heeft gestort??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *